76 Đỗ Anh Hàn, Q Sơn Trà, Tp. ĐN | Hotline: 0915 820 513 | Email: danafire.co@gmail.com
DanaFire / Sản phẩm / Báo cháy thường Apollo / Hiển thị phụ trung tâm Apollo Sigma CP- Sigma CP-R

Hiển thị phụ trung tâm Apollo Sigma CP- Sigma CP-R

Liên hệ

Đặc trưng

Kết nối nối tiếp hai dây
Tối đa 7 tủ cho mỗi hệ thống
Phiên bản nguồn 230V AC hoặc 24V DC
Toàn quyền kiểm soát bảng điều khiển chính
Tiếp điểm báo cháy và báo lỗi.