76 Đỗ Anh Hàn, Q Sơn Trà, Tp. ĐN | Hotline: 0915 820 513 | Email: danafire.co@gmail.com
DanaFire / Sản phẩm / Thiết bị điện / Dây điện cadivi / DÂY ĐIỆN CADIVI VCmd 2X0.75

DÂY ĐIỆN CADIVI VCmd 2X0.75

Liên hệ

DÂY ĐÔI CADIVI Vcmd 2×0.75 (2×24/0.2) 0.6/1kV

  • Dây đôi, mỗi sợ gồm nhiều sợi nhỏ gộp lại (24 sợi, tiết diện mỗi sợi là 0.2mm)
  • Ruột đồng (ruột cấp 5)

Các loại phổ biến hay sử dụng là:

  • VCmd 2×0.5 (2×16/0.2) – 0,6-1kV (TCCS 10C:2011)
  • VCmd 2×0.75 (2×24/0.2) – 0,6-1kV (TCCS 10C:2011)
  • VCmd 2×1 (2×32/0.2) – 0,6-1kV (TCCS 10C:2011)
  • VCmd 2×1.5 (2×30/0.25) – 0,6-1kV (TCCS 10C:2011)
  • VCmd 2×2.5 (2×50/0.25) – 0,6-1kV (TCCS 10C:2011)